SAMEThe Shizuoka Association for Multicultural Exhange (SAME)

Wikang HaponHOMEMapa ng site

HOME Asosasyon ng Lungsod ng Shizuoka para sa Ugnayang Internasyonal/Pagpaparehistro Bilang Kaanib SAMEMO

SAMEMO

SAME Mulitilingual Mail Delivery Service Register now!

【Pagtatapos ng Serbisyo ng mga Impormasyon sa Iba't-ibang wika sa Mobile Phone (SAMEMO) 】
Salamat sa lahat ng tumangkilik ng SAMEMO o serbisyo sa mobile phone ukol sa mga impormasyon sa iba't-ibang wika ng SAME.
Mula sa SAME na nagpapadala sa lahat ng nakarehistro sa serbisyong ito ay ipinapaalam namin sa lahat na ang serbiyo ay tinapos na po nitong Marso 31, 2016 (Huwebes). Ipagpaumanhin n'yo ang biglaang pagwawakas ng serbisyo.
Kapalit nito, maaari pa rin kayong makakuha ng mga impormasyon sa iba't ibang wika sa pamamagitan ng mga pahayagan at You Tube (OSHIRASE TEREBI) ng SAME.
Maraming salamat pong muli sa inyong pangtangkilik sa SAMEMO.


Inaanyayahan ang lahat na irehistro ang TAGENKO KEITAI MAIL o iba’t-ibang wika sa mobile phone mail na kung tawagin ay “SAMEMO”. Kapag kayo ay nagparehistro ay padadalhan kayo ng mga impormasyon ukol sa pang-araw-araw na pamumuhay at gabay sa oras ng mga disaster. Ang mga laang wika na maaari kayong mamili ay wikang English, Chinese, Tagalog, Portugal, Spanish, Indonesian, Vietnam, at madaling intindihing Japanese.

Pamamaraan sa pagpaparehistro (Pumili sa (1) o (2) )
QR(1) Maaari kayong magpadala ng blank e-mail directa sa tag@samemo.jp
(2) Sa kanang bahagi naman ay ang QR code. Itapat lamang ang
mobile phone camera na may bar code reader dito at diretso na
kayong ihahatid sa site. I-klik ang e-mail address na nakatala sa
site para sa nais ninyong wika at magpadala ng blank e-mail.

Mula sa office@samemo.jp ay makakatanggap kayo ng mensahe na kayo ay nakarehistro na.

※1. Libre ang pagpaparehistro
※2. Ang mga mensahe ay magmumula sa office@samemo.jp . Hindi maipapadala ang mga mensahe kung nasa rejection mode ang inyong mobile phone kaya’t mangyaring ayusin lamang ang inyong setting upang maipadala sa inyo ang mga impormasyon.

TOP OF PAGE