SAMEThe Shizuoka Association for Multicultural Exhange (SAME)

Wikang HaponSITEMAP

SAME NEW INFORMATION

Last Update :2017 /9 /14

UPDATE NA BALITA SA

TAGALOG
 NEW!

Mga Impormasyon sa Buwang Ito
今月のお知らせ

(1)Bagong kard ng National Health Insurance
新しい国民健康保険証を送ります
(2)Pagpasok sa mga Authorized na Paalagaan sa Bata, Nursery School at Kindergarten
認定こども園・保育園・幼稚園の入園受付け
(3)Aloha Miho Festival 2017
アロハ三保フェスティバル2017

~One-Point Advice~
~防災ワンポイント~

Kondisyon ng mga Toilet
トイレ事情

※ Klik (YouTube )


   


BUKAS NA KLINIKA AT

PAGAMUTAN
  (当番医表)

NEW!

Naka-update ang incharge na manggagamot.


【Setyembre  2017】(PDF)


Update ng

「MABUHAY! 」SEtyembre

para sa buwan ng 

NEW!

フィリピン語情報誌「Mabuhay!」
9月号が更新されました。


※ I-klik dito


IMPORMASYON SA DISASTER

※Impormasyon sa Disaster, Klik


PAGBABAGO SA JAPAN

HEALTH
INSURANCE

ASSOCIATION SHIZUOKA

BRANCH OFFICE


※ I-klik dito


PAGPA-FILE NG INCOME

TAX RETURN


※ I-klik dito


PAGPA-FILE NG

MUNICIPAL PREFECTURAL

AT TAX※ I-klik dito


SISTEMA NG

PAGPAPAGAMOT

SA JAPAN


※I-klik dito


ILEGAL NA

NAKAPARADANG

BISEKLETA


※I-klik dito


Maaaring humingi ng pagpapayo sa wikang Tagalog.
Sangay sa Shizuoka;
Martes 13:00-17:00 TEL(054)273-5931
Sangay sa Shimizu, Shimizu KUYAKUSHO;
Biyernes 13:00-16:00 TEL(054) 354-2009
Tumatanggap rin ng pagpapayo sa pamamagitan ng e-mail.
I-klik dito para sa iba pang impormasyon >>