SAMEThe Shizuoka Association for Multicultural Exhange (SAME)

Wikang HaponSITEMAP

SAME NEW INFORMATION

Last Update :2017 /7 /13

UPDATE NA BALITA SA

TAGALOG
 NEW!

Mga Impormasyon sa Buwang Ito
今月のお知らせ

(1)70th Shimizu Minato Festival
第70回清水みなと祭り
(2)Gabay sa Paggamit ng mga PampublIkong Outdoor Pool
屋外市営プールで遊ぼう
(3)Aplikasyon para sa exemption sa National Pension
国民年金免除申請の受付が始まります

~One-Point Advice~
~防災ワンポイント~

Reaksyon ng stress
ストレス反応が出たら

※ Klik (YouTube )


   


BUKAS NA KLINIKA AT

PAGAMUTAN
  (当番医表)

NEW!

Naka-update ang incharge na manggagamot.


【Hulyo  2017】(PDF)


Update ng

「MABUHAY! 」Hulyo

para sa buwan ng 

NEW!

フィリピン語情報誌「Mabuhay!」
7月号が更新されました。


※ I-klik dito


IMPORMASYON SA DISASTER

※Impormasyon sa Disaster, Klik


PAGBABAGO SA JAPAN

HEALTH
INSURANCE

ASSOCIATION SHIZUOKA

BRANCH OFFICE


※ I-klik dito


PAGPA-FILE NG INCOME

TAX RETURN


※ I-klik dito


PAGPA-FILE NG

MUNICIPAL PREFECTURAL

AT TAX※ I-klik dito


SISTEMA NG

PAGPAPAGAMOT

SA JAPAN


※I-klik dito


ILEGAL NA

NAKAPARADANG

BISEKLETA


※I-klik dito


Maaaring humingi ng pagpapayo sa wikang Tagalog.
Sangay sa Shizuoka;
Martes 13:00-17:00 TEL(054)273-5931
Sangay sa Shimizu, Shimizu KUYAKUSHO;
Biyernes 13:00-16:00 TEL(054) 354-2009
Tumatanggap rin ng pagpapayo sa pamamagitan ng e-mail.
I-klik dito para sa iba pang impormasyon >>