SAMEThe Shizuoka Association for Multicultural Exhange (SAME)

Wikang HaponSITEMAP

SAME NEW INFORMATION

Last Update :2017 /6 /12

UPDATE NA BALITA SA

TAGALOG
 NEW!

Mga Impormasyon sa Buwang Ito
今月のお知らせ

(1)Programa para sa Bata Matapos ang Pagkaklase, Inumpisahan
放課後子ども教室を開設しています
(2)Libreng Pagpapayo Ukol sa Pamumuhay ng mga Dayuhan
外国人のための無料生活相談会を開催します
(3)Shizuoka Science Museum RU・KU・RU Science Show
静岡科学館る・く・る サイエンスショー

~One-Point Advice~
~防災ワンポイント~

Economy Class Syndrome
エコノミークラス症候群

※ Klik (YouTube )


   


BUKAS NA KLINIKA AT

PAGAMUTAN
  (当番医表)

NEW!

Naka-update ang incharge na manggagamot.


【Hunyo  2017】(PDF)


Update ng

「MABUHAY! 」Hunyo

para sa buwan ng 

NEW!

フィリピン語情報誌「Mabuhay!」
6月号が更新されました。


※ I-klik dito


IMPORMASYON SA DISASTER

※Impormasyon sa Disaster, Klik


PAGBABAGO SA JAPAN

HEALTH
INSURANCE

ASSOCIATION SHIZUOKA

BRANCH OFFICE


※ I-klik dito


PAGPA-FILE NG INCOME

TAX RETURN


※ I-klik dito


PAGPA-FILE NG

MUNICIPAL PREFECTURAL

AT TAX※ I-klik dito


SISTEMA NG

PAGPAPAGAMOT

SA JAPAN


※I-klik dito


ILEGAL NA

NAKAPARADANG

BISEKLETA


※I-klik dito


Maaaring humingi ng pagpapayo sa wikang Tagalog.
Sangay sa Shizuoka;
Martes 13:00-17:00 TEL(054)273-5931
Sangay sa Shimizu, Shimizu KUYAKUSHO;
Biyernes 13:00-16:00 TEL(054) 354-2009
Tumatanggap rin ng pagpapayo sa pamamagitan ng e-mail.
I-klik dito para sa iba pang impormasyon >>