SAMEThe Shizuoka Association for Multicultural Exhange (SAME)

Wikang HaponSITEMAP

SAME NEW INFORMATION

Last Update :2018 /1 /31

UPDATE NA BALITA SA

TAGALOG
 NEW!

Mga Impormasyon sa Buwang Ito
今月のお知らせ

1)Mga Impormasyon sa Kalamidad na may Application ukol sa Safety Tip at Life Information sa Iba't-ibang Wika
災害時情報提供アプリ Safety tip & 多言語生活情報アプリ
(2)Pagpa-file ng Income Tax Return
(2)確定申告について
(3)INFLUENZA
インフルエンザ

~One-Point Advice~
~防災ワンポイント~

ALAM N’YO BA KUNG ANO ANG “TRIAGE”
けが人・病人は救護所へ

※ Klik (YouTube )


   


BUKAS NA KLINIKA AT

PAGAMUTAN
  (当番医表)

NEW!

Naka-update ang incharge na manggagamot.


【ENERO 2018 】(PDF)
【PEBRERO 2018 】(PDF)


Update ng

「MABUHAY! 」ENERO

para sa buwan ng 

NEW!

フィリピン語情報誌「Mabuhay!」
1月号が更新されました。


※ I-klik dito


IMPORMASYON SA DISASTER

※Impormasyon sa Disaster, Klik


PAGBABAGO SA JAPAN

HEALTH
INSURANCE

ASSOCIATION SHIZUOKA

BRANCH OFFICE


※ I-klik dito


PAGPA-FILE NG INCOME

TAX RETURN


※ I-klik dito


PAGPA-FILE NG

MUNICIPAL PREFECTURAL

AT TAX※ I-klik dito


SISTEMA NG

PAGPAPAGAMOT

SA JAPAN


※I-klik dito


ILEGAL NA

NAKAPARADANG

BISEKLETA


※I-klik dito


Maaaring humingi ng pagpapayo sa wikang Tagalog.
Sangay sa Shizuoka;
Martes 13:00-17:00 TEL(054)273-5931
Sangay sa Shimizu, Shimizu KUYAKUSHO;
Biyernes 13:00-16:00 TEL(054) 354-2009
Tumatanggap rin ng pagpapayo sa pamamagitan ng e-mail.
I-klik dito para sa iba pang impormasyon >>