SAMEThe Shizuoka Association for Multicultural Exhange (SAME)

Wikang HaponSITEMAP

SAME NEW INFORMATION

Last Update :2017 /5 /11

UPDATE NA BALITA SA

TAGALOG
 NEW!

Mga Impormasyon sa Buwang Ito
今月のお知らせ

(1)Shizuoka x Cannes Week 2017
シズオカ×カンヌウィーク2017
(2)Gabay na booklet Ukol sa Pamumuhay sa Shimizu Disrict, Shizuoka City
静岡市清水区暮らしのガイドブック
(3)56th Shizuoka Hobby Show/ Tamiya Open House
第56回静岡ホビーショー / タミヤオープンハウス

~One-Point Advice~
~防災ワンポイント~

Sakaling Magkasunog
火事が起きたら?

※ Klik (YouTube )


   


BUKAS NA KLINIKA AT

PAGAMUTAN
  (当番医表)

NEW!

Naka-update ang incharge na manggagamot.


【Mayo  2017】(PDF)


Update ng

「MABUHAY! 」MAyo

para sa buwan ng 

NEW!

フィリピン語情報誌「Mabuhay!」
5月号が更新されました。


※ I-klik dito


IMPORMASYON SA DISASTER

※Impormasyon sa Disaster, Klik


PAGBABAGO SA JAPAN

HEALTH
INSURANCE

ASSOCIATION SHIZUOKA

BRANCH OFFICE


※ I-klik dito


PAGPA-FILE NG INCOME

TAX RETURN


※ I-klik dito


PAGPA-FILE NG

MUNICIPAL PREFECTURAL

AT TAX※ I-klik dito


SISTEMA NG

PAGPAPAGAMOT

SA JAPAN


※I-klik dito


ILEGAL NA

NAKAPARADANG

BISEKLETA


※I-klik dito


Maaaring humingi ng pagpapayo sa wikang Tagalog.
Sangay sa Shizuoka;
Martes 13:00-17:00 TEL(054)273-5931
Sangay sa Shimizu, Shimizu KUYAKUSHO;
Biyernes 13:00-16:00 TEL(054) 354-2009
Tumatanggap rin ng pagpapayo sa pamamagitan ng e-mail.
I-klik dito para sa iba pang impormasyon >>

Ayo… daftar ke“SAMEMO” untuk mendapatkan servis e-mail dalam berbagai bahasa!