SAMEThe Shizuoka Association for Multicultural Exhange (SAME)

Wikang HaponSITEMAP

SAME NEW INFORMATION

Last Update :2018 /7 /9

UPDATE NA BALITA SA

TAGALOG
 NEW!

Mga Impormasyon sa Buwang Ito
今月のお知らせ


(1 )PANSAMANTALANG SERBISYO
NG CITY HALL AT WARD OFFICES
市役所・区役所の窓口臨時開設
(2)DISTRIBUSYON NG BOOKLET PARA SA “PAGTATAPON AT PAGBUBUKOD
NG BASURA-2018”
平成(へいせい)30年度版(ねんどばん)「ごみの出(だ)し方(かた)・分別(ふんべつ)ガイドブック(がいどぶっく)」を配布(はいふ)します
(3)Pabatid ukol sa Paglilipat ng Tanggapan ng Shizuoka City Association for Multicultural Exchange 
静岡市(しずおかし)国際(こくさい)交流(こうりゅう)協会(きょうかい)本部(ほんぶ)事務所(じむしょ)移転(いてん)のお知(し)らせ

~One-Point Advice~
~防災ワンポイント~Ano ang Nankai Trough Massive Earthquake
南海(なんかい)トラフ(とらふ)巨大(きょだい)地震(じしん)とは

ALAM N’YO BA KUNG ANO ANG “TRIAGE”
けが人・病人は救護所へ

※ Klik (YouTube )


   


BUKAS NA KLINIKA AT

PAGAMUTAN
  (当番医表)

NEW!

Naka-update ang incharge na manggagamot.


HULYO 2018 (PDF)


Update ng

「MABUHAY! 」HULYO

para sa buwan ng 

NEW

フィリピン語情報誌「Mabuhay!」7月号が更新されました。

※ I-klik dito


IMPORMASYON SA DISASTER

※Impormasyon sa Disaster, Klik


PAGBABAGO SA JAPAN

HEALTH
INSURANCE

ASSOCIATION SHIZUOKA

BRANCH OFFICE


※ I-klik dito


PAGPA-FILE NG INCOME

TAX RETURN


※ I-klik dito


PAGPA-FILE NG

MUNICIPAL PREFECTURAL

AT TAX※ I-klik dito


SISTEMA NG

PAGPAPAGAMOT

SA JAPAN


※I-klik dito


ILEGAL NA

NAKAPARADANG

BISEKLETA


※I-klik dito


Para sa mga Dayuhang Kabataan na Hindi pa Marunong Mag-Nihongo

GABY PARA SA PAGPASOK SA SENIOR HIGH SCHOOL

※I-klik dito


Maaaring humingi ng pagpapayo sa wikang Tagalog.
Sangay sa Shizuoka;
Martes 13:00-17:00 TEL(054)273-5931
Sangay sa Shimizu, Shimizu KUYAKUSHO;
Biyernes 13:00-16:00 TEL(054) 354-2009
Tumatanggap rin ng pagpapayo sa pamamagitan ng e-mail.
I-klik dito para sa iba pang impormasyon >>