SAMEThe Shizuoka Association for Multicultural Exhange (SAME)

Wikang HaponSITEMAP

SAME NEW INFORMATION

Last Update :2017 /4 /17

UPDATE NA BALITA SA

TAGALOG
 NEW!

Mga Impormasyon sa Buwang Ito
今月のお知らせ

(1)Talaan ng mga Pasilidad sa Pagpapagamot
医療リストをご利用ください
(2)Nangangailangan ng kasapi para sa Komite ng MULTICULTURAL AFFAIRS DISCUSSION GROUP
静岡市多文化共生懇話会委員募集
(3)Mga Event sa Shizuoka City sa Abril
4月の市内イベント情報

~One-Point Advice~
~防災ワンポイント~

Anong mangyayari sa mga pet?
ペットはどうなるの?

※ Klik (YouTube )


   


BUKAS NA KLINIKA AT

PAGAMUTAN
  (当番医表)

NEW!

Naka-update ang incharge na manggagamot.


【Abril  2017】(PDF)


Update ng

「MABUHAY! 」Abril

para sa buwan ng 

NEW!

フィリピン語情報誌「Mabuhay!」
4月号が更新されました。


※ I-klik dito


IMPORMASYON SA DISASTER

※Impormasyon sa Disaster, Klik


PAGBABAGO SA JAPAN

HEALTH
INSURANCE

ASSOCIATION SHIZUOKA

BRANCH OFFICE


※ I-klik dito


PAGPA-FILE NG INCOME

TAX RETURN


※ I-klik dito


PAGPA-FILE NG

MUNICIPAL PREFECTURAL

AT TAX※ I-klik dito


SISTEMA NG

PAGPAPAGAMOT

SA JAPAN


※I-klik dito


ILEGAL NA

NAKAPARADANG

BISEKLETA


※I-klik dito


Maaaring humingi ng pagpapayo sa wikang Tagalog.
Sangay sa Shizuoka;
Martes 13:00-17:00 TEL(054)273-5931
Sangay sa Shimizu, Shimizu KUYAKUSHO;
Biyernes 13:00-16:00 TEL(054) 354-2009
Tumatanggap rin ng pagpapayo sa pamamagitan ng e-mail.
I-klik dito para sa iba pang impormasyon >>

Ayo… daftar ke“SAMEMO” untuk mendapatkan servis e-mail dalam berbagai bahasa!