SAMEThe Shizuoka Association for Multicultural Exhange (SAME)

Wikang HaponHOMEMapa ng site

HOMEKapakipakinabang na impormasyonTalaan ng mga dayuhang tagapagpayo

Kapakipakinabang na impormasyon

List of Foreign National Counselers

(updated Hunyo, 2018)

Araw Lugar 9:00-12:00 13:00-17:00
Lunes Shizuoka

Shimizu
Oda Eliza

( Portuges / Espanyol )

※ 8:30-17:15
Araw Lugar 9:00-12:00 13:00-17:00
Martes Shizuoka

Yamashita Melinda ( Filipino- Tagalog)
Shimizu Oda Eliza

( Portuges / Espanyol )

※ 8:30-17:15

 

Araw Lugar 9:00-12:00 13:00-17:00
Miyerkules Shizuoka

 

Shimizu
Tsuchiya Mari
( Filipino- Tagalog)
8:30-11:30
Araw Lugar 9:00-12:00 13:00-17:00
Huwebes Shizuoka
Kamiji Cecília

( Portuges )

※ 10:00-15:00

 

Shimizu Teruya Angela
( Espanyol / Portuges )

Wang Oujia

( Intsik )

※ 13:00-16:00
Araw Lugar 9:00-12:00 13:00-17:00
Biyernes Shizuoka

Wu Ren

( Intsik )

※ 9:00- 13:00

Shimizu

Oda Eliza

( Portuges / Espanyol )

※ 8:30- 12:00

TOP OF PAGE