विदेशी भाषा सल्लाहकार उपलब्धप्रणाली तालिका

カウンセリングのイメージ写真

सिजुओकासिटी अन्तर्राष्ट्रिय संघमा सिजुओकासिटीमा बसोबास गर्ने विदेशीहरूको परामर्शका लागि विदेशीभाषाहरू(अ ग्रेजी, चिनियाँ, फिलिपिनो, पोर्तुगाली, स्पेनिश, भियतनामी, नेपाली) का सल्लाहकारहरू उपलब्ध छन्। जीवनशैली सम्बन्धित परामर्श र विभिन्न जानकारीहरू प्रदान गर्दछौं।
स्थानहरु : आओईं वार्ड, सुरुगा वार्ड、र सिमिजु वार्ड गरीतीन स्थानहरुछन्। सल्लाहकारहरू निम्न
दिनहरू, समय र स्थानहरूमा तपाईंकोजानकारीको लागिपर्खिरहेका छन्।अग्रेजीकोलागि आओईं वार्ड, सिमिजु वार्डमासँधै, स्पेनिश र फ्रेन्चभाषाको लागिआओईंवार्डमामात्र उपलब्ध छन्।

विदेशी भाषा सल्लाहकार सूची

सोमबार

स्थान 8:30〜12:00 13:00〜17:15
आओईं वार्ड
 • भियतनामी
 • भियतनामी
सुरुगा वार्ड
 • SAMEजापानी कर्मचारी
 • SAMEजापानी कर्मचारी
सिमिजु वार्ड
 • पोर्चुगिज
 • स्पेनी
 • पोर्चुगिज
 • स्पेनी

※भियतनामी 8:30-16:00

मंगलबार

स्थान 8:30〜12:00 13:00〜17:15
आओईं वार्ड
सुरुगा वार्ड
सिमिजु वार्ड
 • फिलिपिनो

※फिलिपिनो 13:00-16:00

बुधवार

स्थान 8:30〜12:00 13:00〜17:15
आओईं वार्ड
 • चिनियाँ
सुरुगा वार्ड
सिमिजु वार्ड
 • पोर्चुगिज
 • स्पेनी
 • पोर्चुगिज
 • स्पेनी

※चिनियाँ 9:00-12:00

बिहिबार

स्थान 8:30〜12:00 13:00〜17:15
आओईं वार्ड
 • फिलिपिनो
सुरुगा वार्ड
सिमिजु वार्ड
 • पोर्चुगिज
 • स्पेनी
 • चिनियाँ
 • पोर्चुगिज
 • स्पेनी

※फिलिपिनो 13:00-17:00
※चिनियाँ 13:00-16:00

शुक्रवार

स्थान 8:30〜12:00 13:00〜17:15
आओईं वार्ड
 • नेपाली
सुरुगा वार्ड
सिमिजु वार्ड

※नेपाली 13:00-16:00