प्रकोप रोकथाम मार्गदर्शन(गाइड)

हामीलाई थाहा छैन कहिले र कहाँ प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै भूकम्प र भारी वर्षा हुन्छ। हाम्रो आफ्नो जीवन बचाउन र रक्षा गर्न, दैनिक जीवनको आधारमा यसलाई तयार र सचेत हुनु महत्त्वपूर्ण छ। निम्न पृष्ठहरूबाट, प्रकोपको स्थितिमा  र आपतकालको अवस्थामा तयार हुन चाहेको आपूर्तिहरू जाँच गर्नुहोस् र आपतकालीन अवस्थामा तयार हुनुहोस्।
यहाँ क्लिक गर्नुहोस्