Helpline Shizuoka City

Serbisyo Para Sa Konsultasyon sa Iba’t Ibang Wika sa Lungsod Ng  Shizuoka)

[Serbisyo sa Pagpapayo sa Iba’t Ibang Wika ng Lungsod ng  Shizuoka]

Multilingual Consultation Service

Maaaring makahingi ng pagpapayo tulad sa trabaho, pagpapagamot, legal na karapatan, edukasyon at marami pang iba. Maaaring makipag-usap o mag-message sa sariling wika sa mga dayuhang kawani ng SAME sa oras ng kanilang serbisyo sa pamamagitan ng Messenger. )

Facebook ( Helpline Shizuoka City) 「I-klik dito

May mga Japanese staff din ang marunong sa wikang Ingles sa tanggapan ng SAME sa distrito ng Aoi at Shimizu mula Lunes hanggang Biyernes. Mayroon ding Japanese staff na marunong sa wikang Espanyol at Pranses sa tanggapan ng SAME sa distrito ng Aoi mula Lunes hanggang Biyarnes.

●Talaan Ng Mga Dayuhang KawaniI-klik dito