Mga Dayuhang Tagapayo

カウンセリングのイメージ写真

Sa SAME ngayon ay may mga consultant na sa iba’t-ibang wika. (Ingles, Tsino, Pilipino, Portuges, Espanyol) Sila ay magbibigay ng konsultasyon sa pamumuhay at iba’t ibang impormasyon para sa paninirahan sa Shizuoka. Kayo ay pwedeng lumapit sa aming office sa Aoi Ward at Shimizu Ward. Pwede kayong lumapit sa mga lugar at oras na sumusunod. Hinihintay po namin ang inyong pagdating.

May mga Japanese staff din para sa Ingles sa Aoi at Shimizu mula Lunes hanggang Biyernes. Sa Espanyol at Pranses ay mayroon ding Japanese staff sa Aoi  mula Lunes hanggang Biyarnes.

Sistema Kaugnay sa Tagapayo ng Iba't- ibang Wika

Lunes

Distrikto 8:30〜12:00 13:00〜17:15
Aoi Ward
 • Vietnamese
Suruga Ward
 • SAME Japanese Staff
 • SAME Japanese Staff
Shimizu Ward
 • Spanish
 • Portuguese
 • Spanish
 • Portuguese

※ Vietnamese 9:00-12:00

Martes

Distrikto 8:30〜12:00 13:00〜17:15
Aoi Ward
Suruga Ward
Shimizu Ward
 • Spanish
 • Portuguese
 • Tagalog

Tagapayo saTagalog ay 1:00 - 4:00 ng hapon.

Miyerkules

Distrikto 8:30〜12:00 13:00〜17:15
Aoi Ward
 • Chinese
Suruga Ward
Shimizu Ward
 • Spanish
 • Portuguese
 • Spanish
 • Portuguese

Tagapayo sa Intsek ay 9:00-12:00 ng umaga.

Huwebes

Distrikto 8:30〜12:00 13:00〜17:15
Aoi Ward
 • Tagalog
Suruga Ward
Shimizu Ward
 • Spanish
 • Portuguese
 • Chinese
 • Spanish
 • Portuguese

Tagapayo sa Tagalog ay 1:00-5:00 ng hapon.
Tagapayo sa Intsek ay 1:00-4:00 ng hapon.

Biyernes

Distrikto 8:30〜12:00 13:00〜17:15
Aoi Ward
 • Nepali
Suruga Ward
Shimizu Ward

※Nepali 13:00-16:00