Kontak

Mga katanungan at pag-access ng mga impormasyon sa Shizuoka International Association ay ang mga sumusunod.

Magtatanong sa pamamagitan ng telepono. Ito ay mula 8:30 hanggang 17:15 tuwing weekdays (Lunes hanggang Biyernes) (* Sabado, Linggo, at piyesta opisyal ay sarado).

Punong Tanggapan Sa Shizuoka

〒420-8602 Shizuoka-shi Aoi-ku Outemachi 5-1 Shizuoka City Hall 17F

 

054-273-5931

054-273-6474

Sangay sa Shimizu

〒424-8701 Shizuoka-shi Shimizu-ku Asahi-cho 6-8 Shizuoka City Hall, Shimizu Office 2F

054-354-2009

054-352-0334