Kontak

Para sa mga impormasyon at pag-access sa tanggapan ng Shizuoka City Association for Multicultural Exchange (SAME) ay nakasaad sa ibaba ang detalye. 

Ang tanggapan ng SAME ay bukas ang serbisyo mula 8:30 ng umaga hanggang 5:15 ng hapon tuwing Lunes hanggang Biyernes (* Sarado tuwing Sabado, Linggo, at pista opisyal).

Punong Tanggapan Sa Shizuoka

〒420-8602 Shizuoka-shi Aoi-ku Outemachi 5-1 Shizuoka City Hall 17F

 

054-273-5931

054-273-6474

Sangay sa Shimizu

〒424-8701 Shizuoka-shi Shimizu-ku Asahi-cho 6-8 Shizuoka City Hall, Shimizu Office 2F

054-354-2009

054-352-0334