Gabay sa pag-iwas sa kalamidad

Hindi natin alam kung kailan at saan darating ang mga kalamidad tulad ng lindol at malakas na ulan. Upang maprotektahan ang ating sariling buhay, mahalagang laging maging handa at aware sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa mga sumusunod na pahina ay nakasaad ang mga dapat alamin sa oras ng kalamidad. Alamin natin ang mga kakailanganing bagay na dapat ihanda sakaling dumating ang mga di inaasahang sakuna o kalamidad.