Mga panukala sa lindol

地震が起きた時のイメージイラスト

Mga mahahalagang bagay na dapat malaman sakali mang may malaking lindol na maganap.

Kung may lindol

Palaging tandaan ang mga pangunahing hakbang na dapat isagawa kapag nagkalindol.

Kapag nagkalindol

 • Huwag mag-panic, protektahan ang sarili.
 • Patayin ang apoy
 • Para may daanan sa pagtakas, buksan ang mga pintuan at bintana

Pagkalipas ng isa o dalawang minuto

 • Alamin kung saan ang pinagmulan ng apoy at kung may apoy, i- extinguish ito
 • Siguraduhing ligtas ang pamilya

Pagkalipas ng 3 minuto

 • Kumpirmahin ang kaligtasan ng mga kapitbahay
 • Mag-ingat sa aftershocks

Pagkatapos ng 5-10 minuto

 • Pumunta at sunduin ang bata
 • Iwasang magkasunog
 • I-off ang electric breaker

10 minuto hanggang sa ilang oras

 • Makipagtulungan sa mga lokal na residente
 • Lumikas kung may panganib na bumagsak ang bahay

Pag nagkalindol ~ pagkatapos ng mga 3 araw

 • Huwag pumasok sa isang gumuhong bahay
 • Maghanda ng mga pang-araw-araw na gamit na kakailanganin
 • Ipunin ang mga impormasyon sa sakuna / pinsala
 • Mag-ingat sa aftershocks

Buhay ng evacuation

 • kumikilos ng naaayon sa samahan ng mga residente
 • Sundin ang mga patakaran sa lugar ng evacuation

Kapag nakaramdam ka ng isang malaking pag-yanig

Gamitin ang ilustrasyon sa ibaba bilang gabay, gayahin at sanayin natin ang ating sarili kung ano ang mga dapat gawin sakaling may malaking pagyanig sa bahay, sa trabaho, o nasa paglalakbay.