Buwanang Isyu ng Pahayagan

Simula ngayon, ang impormasyon sa banyagang wika ( Ingles, Chinese, Vietnamese, Filipino, Nepali, Portuguese at Spanish) na ipinopost sa website ng SAME tuwing simula ng bawat buwan, ay mababasa na lang sa Facebook “ Helpline Shizuoka City”. Ito ay laging ia update kung kinakailangan. Ang kapakipakinabang na impormasyon para sa pang-araw-araw na pamumuhay at mga emergency na abiso ay laging ipopost. Kaya huwag po nating palampasin ito at laging abangan.