Thông tin liên quan đến Covid-19 Updated 6/7/2021

Thông báo của tỉnh Shizuoka

Tại tỉnh Shizuoka, những vấn đề liên quan đến phòng chống bệnh truyền nhiễm Covid-19 dành cho người nước ngoài, xin hãy xem tại đường dẫn sau đây.

bấm vào đây

Thông tin của các đoàn thể khác

  • Thông báo về vắc-xin ngừa virus corona  NEW! (31/3/2021)  bấm vào đây
  • Hướng dẫn về tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa virus corona  NEW! (31/3/2021)  bấm vào đây
  • Phiếu kiểm tra y tế sơ bộ để tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa virus corona  NEW! (31/3/2021)  bấm vào đây
  • Hướng dẫn về tiền trợ cấp đảm bảo nơi cư trú       bấm vào đây
  • Point-and-Speak YUBISASHI for COVID-19        bấm vào đây
  • Dịch viêm phổi do virus corona chủng mới (COVID-19)     bấm vào đây
  • NHK WORLD JAPAN                                      bấm vào đây