Danh sách thành viên tư vấn

カウンセリングのイメージ写真

 Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Shizuoka là nơi tổ chức tư vấn đời sống, cung cấp các thông tin cần thiết với các tư vấn viên lưu loát tiếng nước ngoài ( tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Philipin, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt) dành cho người nước ngoài đang sinh sống tại tỉnh Shizuoka.  

 Tiếng Anh sẽ được hỗ trợ mọi lúc tại quận Aoi, quận Shimizu. Tiếng Tây Ban Nha, tiếng PhÁp sẽ chỉ được hỗ trợ tại quận Aoi vào mọi lúc.

Thể chế sắp xếp nhân viên tư vấn tiếng nước ngoài

Thứ 2

Bản đồ 8:30〜12:00 13:00〜17:15
aoi-ku
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Việt
suruga-ku
 • nhân viên hiệp hội Same
 • nhân viên hiệp hội Same
shimizu-ku
 • Tiếng Bồ Đào Nha
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Bồ Đào Nha
 • Tiếng Tây Ban Nha

* Tư vấn viên tiếng Việt làm việc từ 8:30~16:00.

Thứ 3

Bản đồ 8:30〜12:00 13:00〜17:15
aoi-ku
suruga-ku
shimizu-ku
 • Tiếng Philipin

* Tư vấn viên tiếng Philipin làm việc từ 13:00~16:00.

Thứ 4

Bản đồ 8:30〜12:00 13:00〜17:15
aoi-ku
 • Tiếng Trung
suruga-ku
shimizu-ku
 • Tiếng Bồ Đào Nha
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Bồ Đào Nha
 • Tiếng Tây Ban Nha

* Tư vấn viên tiếng Trung làm việc từ 9:00~12:00.

Thứ 5

Bản đồ 8:30〜12:00 13:00〜17:15
aoi-ku
 • Tiếng Philipin
suruga-ku
shimizu-ku
 • Tiếng Bồ Đào Nha
 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Trung
 • Tiếng Bồ Đào Nha
 • Tiếng Tây Ban Nha

* Tư vấn viên tiếng Philipin làm việc từ 13:00~17:00.
* Tư vấn viên tiếng Trung làm việc từ 13:00~16:00.

Thứ 6

Bản đồ 8:30〜12:00 13:00〜17:15
aoi-ku
 • Tiếng Nepal
suruga-ku
shimizu-ku

* Tiếng Nepal 13:00~16:00.