Báo thông tin

Về việc thay đổi phương pháp cung cấp thông tin về ngôn ngữ nước ngoài (7 thứ tiếng)

Cho đến nay, thông tin bằng tiếng nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt, tiếng Philipin, tiếng Nepal, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha) được đăng trên trang web SAME vào đầu mỗi tháng,nhưng từ giờ trở đi thông tin sẽ được tải lên Facebook ‘Helpline Shizuoka City’ khi cần thiết.

Thông tin hữu ích cho cuộc sống hàng ngày và thông báo khẩn cấp sẽ được đăng, Xin đừng bỏ lỡ! !